Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2012 YILI ÇALIŞAMALARININ İL ÖZEL İDARESİ GENEL MECLİSİNE SUNULMASI

        14 Ekim 2012 tarihinde  İl Özel İdaresi Genel Meclisin de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2012 Yılı Kültür Sanat Çalışmalar ve yatırımlarından oluşan   sunumu  Meclis Başkanı ve üyelerine İl Kütür ve Turizm Müdürü açıklayıcı bilgilerle gerçekleştirdi.

         Sunum bitiminde İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail KANSIZ  Meclis üyelerinin sorularını cevaplandırılarak oturum sonlandırıldı.

          2013 yılı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Bütçe teklifleri de İl Özel İdaresi Bütçe Komisyonuna taslak olarak sunuldu.

  • g
  • g
  • g
  • g