Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arabuluculuk Komisyon Bilgileri


T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Tamer ERDOĞAN (İl Müdürü)

Levent ALNIAK (Trabzon Müze Müdürü)

Feyhan KURNAZ(İl Müdür Yrd.)

Ethem AYDİN (Trabzon Müze Müd.Yrd.V.)

Osman AYDOĞAN (Avukat)

Adem DEMİRBAŞ (Personel Şube Müd.)


Telefon  : 0 462 280 17 00
Faks       : 0 462 280 17 59
E-Posta: iktm61@kultur.gov.tr
Adres   :  Kemerkaya Mahallesi Halkevi Caddesi Uzun Sokak No:3 Ortahisar/TRABZON