Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Somut Olmayan Kültürel Miras Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı

Somut olmayan kültürel mirasın korunması amacıyla Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü kültürel mirasın envanterlenmesi çalışmaları kapsamında ilimizde somut olmayan kültürelmirasın bilgilendirme toplantısını  gerçekleştirmiştir.

Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü sayın Doç. Dr. Ahmet ARI ve Şube Müdürü  Dr. Şengül Gitmez ve akademisyenlerin koordinatörlüğünde ilimizde Karadeniz Bölgesi (Ordu,Giresun,Tokat,Rize,Gümüşhane,Bayburt,Artvin,Trabzon) İl kültür ve Turizm Müdürlüklerinin oluşturduğu tespit komisyonlarının  katılımı ile 16-19 Ekim 2011  tarihleri arasında müdürlüğümüzün de katkıları ile  toplantı  düzenlenmiştir.

  • somut olmayan kültürel miras bölgelendirme toplantısı
  • somut olmayan kültürel miras bölgelendirme toplantısı
  • somut olmayan kültürel miras bölgelendirme toplantısı
  • somut olmayan kültürel miras bölgelendirme toplantısı