Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Ülkemizin 2006 yılında taraf olduğu  UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi gereği icracı birim olarak Bakanlığımızca  Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce envanterlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir.Bu kapsamda somut olmayan kültürel miras bölgesel bilgilendirme toplantısı , Trabzon’da Karadeniz Bölgesinde belirlenen (Artvin,Bayburt,Gümüşhane ,Ordu,Giresun,Trabzon ,Tokat) illerin somut olmayan kültürel miras tespit kurulu üyelerinin katılımı ile 17 Ekim 2011 tarihinde now otelde  saat 09.30 da başlayacak olup 18 Ekim 2011 tarihinde sona erecektir.