Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizmde Karadeniz İmaji

 

Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Doğu Karadeniz turizminin arttırılması adına önemli bir yer tutacak olan Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Destinasyonlarının Görünürlüğünün ve Erişilebilirliğinin Arttırılması Projesi için teknik şartname hazırlandığını ve ihale aşamasına gelindiğini kaydetti.

 

Proje sahibi Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 626.837,76 TL bütçeli ‘Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Destinasyonlarının Görünürlüğünün ve Erişilebilirliğinin Arttırılması’ Projesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde büyük bir eksikliği dolduracağını ifade etti.

 

Projenin, Bölge turizminin gelişmesi noktasında çok önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Vali Kızılcık,

 

“Bölgenin turizm destinasyonlarının levhalandırılması ile turizm alanlarının görünürlüğü ve bu alanlara erişim kolaylaşacaktır. Turizm altyapısının güçlendirilmesi, turistlerde, turizm ve seyahat acentelerinde, işletmeci ve yatırımcılarda, Bölgenin farklı turizm destinasyonları hakkında farkındalık yaratılması, Bölgenin alternatif turizm imajının güçlendirilerek markalaştırılması konusunda önemli bir boşluğu dolduracak olan bu proje ile Bölgeye gelen turist sayısı ile turistlerin ortalama kalış süresinin artacağını ve bu sayede sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişme ile bölge kalkınmasının daha kolay sağlanacağına inanıyorum” dedi.

 

Turistlerin bölgemize girişinden itibaren bölgedeki turizm varlıklarının görünürlüğü için önemli noktalara değişik ebatlarda Türkçe ve İngilizce metal yönlendirici levhaların konacağını kaydeden Vali Kızılcık, konuşmasına şöyle devam etti:

 

“Bunların yanı sıra illerimize ayrıca 1 adet LED ekran, 6 adet dijital billboard,  9 adet dokunmatik kiosk, illerimizde belirlenecek alanlara yerleştirilecek; ayrıca 6 adet turizm haritası, tanıtım filmi, bölgeye ait bir Web sitesi, yüzlerce afiş ve binlerce tanıtım broşürü yaptırılarak son zamanlarda üzerinde durulan ‘alternatif turizm imajının’ ve Doğu Karadeniz İmajının oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Böylece turistlerin aklında Doğu Karadeniz Bölgesi bir bütün halinde çok farklı turizm aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği bir yer olarak kalacaktır” dedi.

 

Proje sözleşmesinin imzalandığı 4 Temmuz 2011 tarihinden sonra illerimizden uzmanların katılımı ile bir komisyon oluşturulduğunu ifade eden Vali Kızılcık, oluşturulan komisyonun, TR90 Düzey 2 Bölge illerinde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) görünürlük ve  

tanıtım için çalışma programının oluşturulması, bölge turizm noktalarının belirlenmesi konularında çalışmalara başladığını söyledi.

 

Vali Kızılcık, Komisyonlarda projenin iştirakçisi olan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden de temsilci bulunduğunu belirtti.