Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YARDIM BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YARDIM BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

PROJE BAŞVURULARI İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER

NOT: Yapının Mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

 1. Yardım talebi başvur dilekçesi,
 2. T.C.Kimlik numarası beyanı,
 3. Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
 4. Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletnameve/veya veraset ilamı,
 5. Taşınmaza ilişkin Tescil Kararı ve varsa tescil fişi,
 6. Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,
 7. Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
 8. Projenin kapsamına,işin bitirilme süresine,yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, taşınmazın toplam m2 ‘si yazılacaktır.(Yaklaşık maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.Raporda kapalı alan,açık alan(Avlu,açık teras, topografik ölçüm gerektiren açık alanlar,vb.) ve üzeri kapalı teraslar ayrı ayrı belirtilmelidir.Ayrıca yaklaşık maliyette rölöve,restitüsyon ve restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir.
 9. Mimar Taahhütnamesi
 10. Dijital ortamda ve basılı olarak yapının,içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü ve CD

  NOT: Son Başvuru  15 EKİM 2021’ tarihine kadar yapılacaktır.

  PROJE UYGULAMA BAŞVURULARI İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER

  NOT: Yapının Mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

 1. Yardım talebi başvur dilekçesi,
 2. T.C.Kimlik numarası beyanı,
 3. Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
 4. Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletnameve/veya veraset ilamı,
 5. Taşınmaza ilişkin Tescil Kararı ve varsa tescil fişi,
 6. Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu Kararları ve onaylı Rölöveve Restorasyon projeleri,
 7. Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,
 8. Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
 9. Uygulama kapsamına,işin bitirilme süresine,uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,taşınmazın m2’ ‘si yazılacaktır.(Uygulama Yaklaşık Maliyeti başvurununyapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.
 10. Mimar Taahhütnamesi
 1. Dijital ortamda ve basılı olarak yapının,içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü ve CD

             NOT: Son Başvuru  31 ARALIK 2021’tarihine kadar yapılacaktır.

             NOT: Toplu Başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacaktır.