Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çekim İzinleri

Çekim İzin Başvuruları
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Yapılmaktadır!

FİLM ÇEKİM İZNİ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

15.10.2019 tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Film Çekim İzinleri ve Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan, "Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar, film çekim bildirimlerini çekimlerin başlamasından en az beş iş günü önceden çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idari amirliğine yapar ... " hükmü gereği; yerli film yapımcıları, film çekimlerine ilişkin istenilenbilgi ve belgeleri, çekimlerin başlamasından en az beş iş günü öncesinde çekim yapacakları mahallin en büyük mülki idari amirliğine iletmek ve başvuru yapmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda, yerli film yapımcılarının, Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapacakları çekim bildirimlerinin daha hızlı yürütülmesi amacıyla, Bakanlığımızca "Online Film Çekim Bildirim Sistemi" hazırlanmıştır. Dolayısıyla yerli film yapımcıları, film çekim izni almak üzere gerekli başvurularını 15 Ocak 2021 tarihi itibariyle  https://cekimizni.ktb.gov.tr  adresi üzerinden yapacaktır.

Yabancı film çekimleri için, yerli yapımcılar için oluşturulan çekim bildirim sisteminin panel sayfasında ilgili ilde gerçekleştirilecek yabancı film çekimleri için Sinema Genel Müdürlüğümüzce verilen yabancı film çekim izinleri de ayrıca yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.