Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YARDIM BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YARDIM BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

PROJE BAŞVURULARI İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER

NOT: Yapının Mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

 1. Yardım talebi başvur dilekçesi,
 2. T.C.Kimlik numarası beyanı,
 3. Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
 4. Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletnameve/veya veraset ilamı,
 5. Taşınmaza ilişkin Tescil Kararı ve varsa tescil fişi,
 6. Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,
 7. Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
 8. Projenin kapsamına,işin bitirilme süresine,yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, taşınmazın toplam m2 ‘si yazılacaktır.(Yaklaşık maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.Raporda kapalı alan,açık alan(Avlu,açık teras, topografik ölçüm gerektiren açık alanlar,vb.) ve üzeri kapalı teraslar ayrı ayrı belirtilmelidir.Ayrıca yaklaşık maliyette rölöve,restitüsyon ve restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir.
 9. İmar Durum Belgesi
 10. Mimar Taahhütnamesi
 11. Dijital ortamda ve basılı olarak yapının,içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü ve CD

NOT: Son Başvuru tarihi 01 EKİM 2018’ya kadar yapılacaktır.

PROJE UYGULAMA BAŞVURULARI İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER

NOT: Yapının Mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterlidir.

 1. Yardım talebi başvur dilekçesi,
 2. T.C.Kimlik numarası beyanı,
 3. Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
 4. Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletnameve/veya veraset ilamı,
 5. Taşınmaza ilişkin Tescil Kararı ve varsa tescil fişi,
 6. Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu Kararları ve onaylı Rölöveve Restorasyon projeleri,
 7. Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,
 8. Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
 9. Uygulama kapsamına,işin bitirilme süresine,uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,taşınmazın m2’ ‘si yazılacaktır.(Uygulama Yaklaşık Maliyeti başvurununyapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.
 10. İmar Durum Belgesi
 11. Mimar Taahhütnamesi
 12. Dijital ortamda ve basılı olarak yapının,içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü ve CD

NOT: Son Başvuru tarihi 28 ARALIK 2018’ya kadar yapılacaktır.