Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

11. Kalkınma Planı Çalışmaları Anketi


Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin 05.02.2018 tarih ve 87 sayılı yazısı ile On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlanma sürecinde  güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan birinin de vatandaşlara yönelik anket çalışması olduğu  ve bu nedenle (http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr) adresinde yer alan anketin 01-28 Şubat tarihleri arasında aktif olacağı ve bu süre zarfında vatandaşlarca internet üzerinden ankete katılım sağlanabilmesi hakkındaki bilgi yazılarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

Anket.pdf
Anket ek.pdf